dr inż. Tomasz Łukaszuk

Politechnika Białostocka
Wydział Informatyki
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
pok. 208
email: t.lukaszuk[at]pb.edu.pl

Dydaktyka

Erasmus

Nauka